Photos: Wilfred Mendonca, Akrithi Studio

 

ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ 2022ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಚೊ ದೀಸ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಕಾಪುಜಿನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೊ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡುನ್ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ. ಯಂ. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ಬಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫ್ಹಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642