1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gantalkatte church is situated at a distance of 40 kms from Mangalore and 5 kms from Moodbidri, and is surrounded by Taccode, Venur, Shirthady and Moodbidri Town parishes. Houses of Parishioners are spread out in four Villages namely Kallabettu, Karinje, Maroor and Hosangadi. Our Gantalkatte Church Building was built under the able leadership of Rev. Fr. Stany B. Lobo in 1983. It was inaugurated and blessed by then of Bishop of Mangalore Rt. Rev. Basil S. D’souza on 2nd May 1983 ...read more ...

Upcoming Events

IMAGE ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ
23 ಫೆಬ್ರರ್, 2020 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ 2019-20 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಬರ್ಯಾ... Read More...
IMAGE ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
19 ಜನೆರ್, 2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ... Read More...
IMAGE ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಿತರಣ್
19 ಜನೆರ್, 2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾ... Read More...
IMAGE ಮರಿ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2020
ದಸೆಂಬರ್ 31, 2019 ಮರಿ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ 2020 ನವೆಂ ವರ್ಸಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ನೋಯಲ್... Read More...

Rev. Fr Jesudas D'Costa
Parish Priest

Mr Alwyn Santhosh Menezes
Vice President

Mr Alwyn Menezes
Secretary

DAILY:
6.45 a.m.-  Mass

SATURDAY:
4.15 p.m. - Novena and Mass (Sunday  Liturgy)

SUNDAY:
7.45 a.m. and 10.30 a.m. - Mass

...read more... 

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642