1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gantalkatte church is situated at a distance of 40 kms from Mangalore and 5 kms from Moodbidri, and is surrounded by Taccode, Venur, Shirthady and Moodbidri Town parishes. Houses of Parishioners are spread out in four Villages namely Kallabettu, Karinje, Maroor and Hosangadi. Our Gantalkatte Church Building was built under the able leadership of Rev. Fr. Stany B. Lobo in 1983. It was inaugurated and blessed by then of Bishop of Mangalore Rt. Rev. Basil S. D’souza on 2nd May 1983 ...read more ...

Upcoming Events

IMAGE ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್-2020
ದಸೆಂಬರ್ 24, 2020: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊರೊನಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್... Read More...
IMAGE ಬಾಪ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಹಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಯುವ ಆಯೊಗಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜುಲೈ 02, 2020ವ್ಯಾ ದಿಸಾ... Read More...
IMAGE ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಾಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ವಾಹಾನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 15.11.2020ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್... Read More...
IMAGE ಸಾಂ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೊರೊಮಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮಹಿನೆ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ , 2020 ಆಗೊಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಯಾಜಾಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ... Read More...

Rev. Fr Ronald D'Souza
Parish Priest

Mr. Daniel D'Silva
Vice President

Mrs. Irene Cutinha
Secretary

DAILY:
6.45 a.m.-  Mass

SATURDAY:
4.15 p.m. - Novena and Mass (Sunday  Liturgy)

SUNDAY:
7.45 a.m. and 10.30 a.m. - Mass

...read more... 

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642