1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gantalkatte church is situated at a distance of 40 kms from Mangalore and 5 kms from Moodbidri, and is surrounded by Taccode, Venur, Shirthady and Moodbidri Town parishes. Houses of Parishioners are spread out in four Villages namely Kallabettu, Karinje, Maroor and Hosangadi. Our Gantalkatte Church Building was built under the able leadership of Rev. Fr. Stany B. Lobo in 1983. It was inaugurated and blessed by then of Bishop of Mangalore Rt. Rev. Basil S. D’souza on 2nd May 1983 ...read more ...

Top News

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ರಿ-ಯುನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ರಿ-ಯುನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ರಿ-ಯುನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದೆಸೆಂಬ್ರ್ 25, 2023 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್… more…

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. more…

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
02.07.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12.00 ವರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್… more…

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
02.07.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರೀಕ್ಷೆನಿಂ ಚಡ್ ಅಂಕೆ ಜೋಡ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ… more…

More news ...

Parish Council: 2020-22

Rev. Fr Ronald D'Souza
Parish Priest

Mr. Daniel D'Silva
Vice President

Mrs. Irene Cutinha
Secretary

Mass Timings

DAILY:
6.45 a.m.-  Mass

SATURDAY:
4.15 p.m. - Novena and Mass (Sunday  Liturgy)

SUNDAY:
7.45 a.m. and 10.30 a.m. - Mass

...read more... 

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642