1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gantalkatte church is situated at a distance of 40 kms from Mangalore and 5 kms from Moodbidri, and is surrounded by Taccode, Venur, Shirthady and Moodbidri Town parishes. Houses of Parishioners are spread out in four Villages namely Kallabettu, Karinje, Maroor and Hosangadi. Our Gantalkatte Church Building was built under the able leadership of Rev. Fr. Stany B. Lobo in 1983. It was inaugurated and blessed by then of Bishop of Mangalore Rt. Rev. Basil S. D’souza on 2nd May 1983 ...read more ...

IMAGE ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
02.07.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12.00 ವರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ... Read More...
IMAGE ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
02.07.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರೀಕ್ಷೆನಿಂ ಚಡ್ ಅಂಕೆ ಜೋಡ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್... Read More...
IMAGE ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ಲೋಗೊ, ಗೀತ್ ಆನಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ
25.06.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ಲೋಗೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ.... Read More...
IMAGE ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ
06 ಎಪ್ರಿಲ್ 2023 ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾಂಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್... Read More...

Rev. Fr Ronald D'Souza
Parish Priest

Mr. Daniel D'Silva
Vice President

Mrs. Irene Cutinha
Secretary

DAILY:
6.45 a.m.-  Mass

SATURDAY:
4.15 p.m. - Novena and Mass (Sunday  Liturgy)

SUNDAY:
7.45 a.m. and 10.30 a.m. - Mass

...read more... 

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642