On 29th June, 2019 the youth of Gantalkatte ICYM Unit distributed free books and donated coconuts for the mid-day meal to the students of Adarsh High School, Taccode. During the event Mrs. Shalini Kalbavi, the assistant Head mistress and other staff of the school were present. The youth were lead by the unit President Mr. Aman Cutinha and Secretary Mr. Derrick Nazareth.

29 ಜೂನ್, 2019ವೆರ್ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ಇ ಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ದೊನ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ನಾರ್ಲ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಕಲ್ಬಾವಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642