ಫೆ.10, 2018: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ 08.02.2018 ವೆರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುನ್ 27 ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642