Oct 19 : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2021 ವೆರ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಯೆಸಜಿಚೊ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಬೋ | ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ರೊಜಾರಿಯೋ, ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ಼ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾ ಬರಾಬರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾಠರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಕಾಡುನ್ ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜೆ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸಿನೊದ್ 2021-23 ಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಬೋ | ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಹಾಣಿಂ "ಸಿನೊದ್ 2021-23" ಚೊ ಲೋಗೊ ಅನಾವರಣ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ವಿಗಾರಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಂಡ್ ಪೀವನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642