ಜುಲೈ 7,2019ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆರಿಕ್ ನಜರೆತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2019-20ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642