Photos and report by: Sharel Preethi

ಜೂನ್ 18,2019 ವೆರ್ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ, ಶಿರ್ತಾಡಿಚ್ಯಾ ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಆನಿ ಸತ್ರ್ಯೊ ವಿತರಣ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊ, ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೈಸನ್ ಪಿರೇರ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆರಿಕ್ ನಜರೆತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಚ್ಯಾ ಇತರ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642