Print

Oct 27, 2020 : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ದಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.